SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z 30 czerwca 2020 r. (lista alfabetyczna) oraz z 27 lipca 2020 r. (lista alfabetyczna). Próg kwalifikujący to 20 punktów (40%). Sprawdziany z pierwszego i drugiego terminu będzie można obejrzeć w siedzibie szkoły w piątek 31 lipca w godz. 9-11.

REKRUTACJA 2020/21 - WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji w 38. DLOHarmonogramem Rekrutacji w 38. DLO oraz instrukcją na stronie Nabór.

Do 4 sierpnia do godz. 15:00 prosimy kandydatów z pierwszej preferencji o uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Robią to Państwo wyłącznie elektronicznie przez system Nabór, przesyłając zdjęcie lub skan zaświadczenia. Nie przyjmujemy zaświadczeń przesłanych pocztą, mailem lub przyniesionych osobiście do szkoły.

W roku szkolnym 2019/20 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.